City tour – hlavní město Dominikánské republiky

City tour_Santo Domingo

City tour_Santo Domingo

Když Kryštof Kolumbus poprvé přijel na ostrovv roce 1492, mělo to zásadní dopad na život v Karibiku. Při jeho třetí zastávce na levém břehu řeky Ozama bylo založeno město Nueva Isabela, na počest španělské královny Isabely, které však bylo zničeno hurikánem. Na protějším břehu, o několik let později, vyrostlo nové město s krásným jménem Santo Domingo.

Díky příjmům z rýžování zlata, chovu dobytka a později i z pěstování cukrové třtiny se stalo jedním z nejvýznamnějších měst Nového světa. V tomto období vzniklo ve městě velké množství památek, které se dochovaly až do dnešní doby, a řadí tak Santo Domingo mezi města chráněné UNESCEM. Roku 1586 bylo město vypáleno a vypleněno pirátem Francisem Drakem a v třicátých letech minulého století město postihl uragán, který zničil to, co ještě z původního města zbylo. Přes všechny útrapy si podle historických záznamů se v koloniální čtvrti dochovalo na tři sta monumentů, kostelů, ulic a rezidencí.

City tour_Santo Domingo

Budovy nebyly postaveny v místním stylu, ale všechny stavební prvky byly převzaty ze Španělska.  Nejstarší část města představuje okolí Kolumbova náměstí – Plaza a Colón s Katedrálou Santa Maria la Menor, postavenou ve španělském renesančním slohu.

City tour_Santo Domingo

Jednou z nejzajímavějších staveb je palác Alcázar de Colón, kde dříve pobýval Diego Kolumbus, syn slavného mořeplavce, společně se svou manželkou Marií de Toledo. Diego se v průběhu svého života v Santo Domingu velmi zasadil o to, aby se  město stalo hlavním centrem celého zámořského impéria. V paláci si můžete prohlédnout dvacet  sálů s rozsáhlou sbírkou dobového nábytku, obrazů a hudebních nástrojů. V průběhu let zpustošily některé z hlavních budov ve městě zemětřesení a útoky pirátů. Palác byl pak dlouhou dobu opuštěn a zub času na něm zanechal své stopy. Postupně z něho zbyly jen ruiny a dokonce se uvažovalo, že bude  sloužit jako vězení.  K tomu naštěstí nedošlo, palác byl prohlášen národní památkou a z rozhodnutí vlády opraven. V současnosti  je v paláci umístěno muzeum, které patří k nejnavštěvovanějším památkám v zemi.

City tour_St.Domingo

Naproti staré radnici – Casa Consistorial, která vévodí druhé straně náměstí, stojí další zajímavá stavba. Jednopatrový arkádovitý Palacio de Borgellá z 19. století, s nádherným atriem uvnitř, kde unavený turista najde chvilku klidu a příjemný stín. Směrem k řece se táhne hlavní tepna  města Calle de las Damas s typickou koloniální zástavbou ve španělském stylu, která která končí mohutnou pevností Fortaleza. Z fortifikačního stavby úctyhodných rozměrů je nejvýraznější strážní věž Torre del Homenaja a vstupní brána Puerta de San Diego. Oboje bylo postaveno v letech 1540 až 1555.

City tour_St.Domingo

 Foto: godominicanrepublic.cz

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*