Vodní elektrárna v Albánii

Exoticky obrazem: Letem světem

Hydroelektrárna v Albánii

Jak se v Albánii vyrábí elektřina.

Fotografie unikátní samospádové vodní elektrárny v Albánii, která pracuje na podobném principu jako naše elektrárna Dlouhé Stráně.

Nedaleko přímořského letoviska Sarandy, se valí voda do obrovské vpustě, na jejímž dně je turbína, která sílu vody přemění v elektřinu.

Leave a Comment