FOTOEDITORIAL – Francie UNESCO – St. Michel: DSC05113

Podle legendy se roku 708 sv. Aubertovi, biskupovi v nedalekém Avranches, zjevil archanděl Michael a přikázal mu, aby tu postavil modlitební kaple, což v následujícím roce udělal. V roce 966 daroval Richard I., vévoda z Normandie, kapli benediktinům, kteří zde založili opatství, významné poutní místo a jedno ze vzdělávacích center západní Evropy. K poslednímu odpočinku zde byl uložen bretaňský vévoda Conan I. a jeho syn Geoffroy. Od 11. století sloužila hora také jako pevnost pro vojáky, kteří měli být k dispozici opatství a králi. Na počátku 15. století, v době stoleté války mezi Anglií a Francií, se Angličané snažili třikrát dobýt Mont-Saint-Michel, leč neúspěšně. I přesto klášter začal postupně mocensky a finančně upadat a velkou ránu jeho duchovnímu vlivu pak zasadila reformace.

Leave a Comment