Tanzánie – města duchů

Tanzánie, www.sxc.hu

Ostrovy v bažinách skrývají poklady svahilské kultury.  Kdysi výstavné město se změnilo v ruiny …

Ostrov Kilwa Kisiwani se nachází ve velké zátoce na pobřeží jižní Tanzanie, šest hodin jízdy od hlavního města, Dar es Salaamu. Ovšem pouze jen lodí z přístavu Kilwa Masoko. Turisté sem jezdí hlavně za památkami, protože pláže, zábavu ani hotelové rezorty tu nenajdou. To všechno je v dostatečné míře soustředěno na blízkém Zanzibaru a v hlavním městě Tanzánie.

Utajený poklad UNESCO

 Ostrovy Kilwa Kisiwani a Songo Mnara ve středověku představovaly významnou obchodní oblast mezi Asií a Afrikou, a později i mezi Portugalskem a Evropou. Kromě zlata se zde více než tři století obchodovalo se stříbrem, perlami, hedvábím, vzácným dřevem, sklem, parfémy, pepřem, slonovinou, rýží, čínským porcelánem a dalším zbožím, včetně otroků. Dnes tu zbyly dva skvosty světového dědictví UNESCO, které stojí za vidění, neboť na území Tanzánie jich najdeme celkem sedm.

 Kilwa Kisiwani – ostrov bohatství i lidské bídy

Tanzánie, fotopedia.com

Od dvanáctého století město Kilwa Kisiwani kontrolovalo téměř celé východní pobřeží Afriky. Město s přístavem se rozrůstalo, rostlo do krásy a bohatlo. Jenže, naneštěstí nevelký ostrov objevil portugalský mořeplavec Vasco de Gama (1497 1498), a tak se dosud vzkvétající město zanedlouho stalo otrokářskou kolonií, odkud byli nešťastníci odváženi na práci do indických provincií. Později se město i přístav staly součástí Zanzibarského sultanátu, pak upadly pod vliv Portugalců a nakonec se staly majetkem osmanského sultanátu. Zkrátka a dobře, než ostrovy připadly východoafrické Tasmánii trvaly útrapy nejrůznějších majetníků přes tři století.

Tanzánie

Město, které kdysi ovládlo veškerý obchod s kořením po celém světě postupně zpustlo a dnes z něho najdeme jen ruiny. Dodnes tu však stojí Velká mešita, která byla postavena ve čtrnáctém století, a byla jednou z největších mešit  subsaharské Afriky.  Stejně tak nelze bez povšimnutí minout sultánský palác Husuni Kubwa, postavený v letech 1315 a 1330 s velkolepými bazény a prostornými nádvořími. Nejlépe zachovanou stavbou je však pevnost Gereza vybudovaná Portugalci na přelomu osmáctého a devatenáctého století.

 

Songo Mnara

Ostrov Songo Mnara leží přibližně 10 km jižně  od Kilwa Kiswani a pozůstatky pozoruhodných staveb uvádějí turisty v němý úžas asi tak jako v italských Pompejích. Na čtyřicet pokojů, pět mešit a stovky hrobů obklopené městskou hradbou a velká plocha někdějšího náměstí jsou skryty v hustých mangrovových porostech.

Tanzánie - město duchů

Na stavbách je stále znát, že byly postaveny pro tehdejší vysokou společnost a nikoliv pro chudé obyvatele ostrova, kteří žili v obyčejných chatrčích. Osmanští dobyvatelé měli domy s prostornými obdélníkovými pokoji a omítnutými stěnami zdobenými úlomky korálů. Dodnes jsou na rámech dveří a prahu vidět dekorativní ornamenty vykládané z porfyru a korálu.

Velké množství korálových ozdob, ale i užitkových předmětů bylo nalezeno ve zbytcích staveb. Artefakty skleněných nádob, předměty ze železa a mědi a mnoho mincí, které byly na Kilwa Kisiwani raženy. Ostrov Songo Mnara byl totiž bohatým nalezištěm zlata. Většina zlata, které kdy bylo dovezeno do Evropy pochází právě odtud. Jenže i takový malý ostrov musel kdysi dávno již řešit ekonomické problémy. Významný pokles „exportu“ nastal v době, kdy v Evropě řádil mor, takzvaná „černá smrt“, která cenu zlata významně snížila.

A co od návštěvy ostrovů Kilwa Kisiwani a Songo Mnara očekávat? Zbytky pozoruhodných staveb a zvláštní atmosféru opuštěného města, které pomalu mizí vlivem zubu času a mořské eroze. Nezbývá než doufat, že projekt záchrany Světového fondu na záchranu kulturního dědictví UNESCO bude úspěšný.

Foto:  www.wmf.org, sxc.com

Leave a Comment